AKO SA MÔŽEM STAŤ ČLENOM KLUBU NONSTOP ŠANCA?​​​​

Členom klubu NONSTOP ŠANCA sa môže stať každý, kto má viac ako 18 rokov s adresou na doručovanie na území SR, ak je majiteľom mobilného telefónu prevádzkovaného slovenským operátorom spoločností Orange, Telekom SK alebo O2, ak splní podmienky účasti v klube. Členom klubu je možné sa stať účasťou vo vybraných interaktívnych programoch. Majiteľ mobilného telefónu prevádzkovaného spoločnosťou Orange, Telekom SK a O2 získava členstvo v klube po účasti v uvedených programoch automaticky.


AKÉ VÝHODY SÚ SPOJENÉ S MOJÍM ČLENSTVOM V KLUBE?
 

Klub NONSTOP ŠANCA ponúka možnosť získať každý mesiac ceny. Vďaka členstvu v klube máte možnosť získavať klubové body, ktoré môžete neskôr vymieňať za rôzne produkty. Súčasne máte možnosť vyhrať hlavnú cenu v spotrebiteľskej súťaži organizovanej pre členov klubu NONSTOP ŠANCA.

O výhodách členstva sú členovia informovaní prostredníctvom webovej stránky www.nonstopsanca.sk. Člen Klubu môže premeniť body na svojom konte na webe nonstopsanca.sk. Ak táto služba nie je dočasne dostupná je možné o ich čerpanie požiadať aj prostredníctvom elektronickej pošty zaslaním požiadavky na adresu cerpanie(zavináč)nonstopsanca(bodka)sk


AKÝ PRIEBEH MÁ MOJE ČLENSTVO V KLUBE?
 

Členstvo v klube je dobrovoľné a prvé obdobie členstva je BEZPLATNÉ! Toto prvé obdobie Vám slúži na to, aby ste si členstvo v klube vyskúšali a na základe vlastnej skúsenosti sa dobrovoľne rozhodli, či chcete aj naďalej využívať výhody spojené s členstvom, alebo chcete svoje členstvo ukončiť. Členstvo v klube je možné kedykoľvek ukončiť. Členstvo v klube je obnovované raz mesačne vždy v deň, keď ste sa stali členom klubu zaslaním tzv. obnovovacej SMS. Prostredníctvom tejto SMS zaplatíte členský poplatok na ďalšie obdobie Vášho pôsobenia v klube a súčasne si tým zachovávate prístup ku všetkým výhodám spojeným s Vaším členstvom. Vaše členstvo v klube bude pravidelne obnovované každý mesiac až do okamihu ukončenia Vášho členstva, kedy strácate aj prístup k výhodám klubu a vynuluje sa Vám Vaše bodové konto.


AKÉ POPLATKY SÚ SPOJENÉ S MOJÍM PÔSOBENÍM V KLUBE?
 

Vaše členstvo v klube je pod momentu aktivácie Vášho členstva až do prvého najbližšieho termínu obnovenia BEZPLATNÉ! Počas tohto obdobia Vám zašleme niekoľko SMS, v ktorých Vás najmä budeme informovať o Vašej aktivácii, výhodách Vášho pôsobenia v klube ako aj o možnosti a spôsobe ako ukončiť Vaše členstvo v klube. Niektoré z týchto SMS sú spoplatnené technickým poplatkom (0,099 €), ostatné sú Vám zasielané bez poplatku.


S členstvom v klube je spojený členský poplatok vo výške 1,6 € s DPH, ktorý je realizovaný zaslaním spoplatnenej SMS raz mesačne. Vaším pôsobením v klube nie sú spojené žiadne ďalšie poplatky ani záväzky do budúcnosti.


AKO JE MOŽNÉ UKONČIŤ ČLENSTVO V KLUBE?
 

Členstvo v klube je dobrovoľné a je ho možné kedykoľvek ukončiť. Informácia o spôsobe ukončenia členstva je Vám doručená ihneď po Vašej aktivácii členstva v klube a je dobré si túto správu uložiť. Členstvo sa ukončuje výhradne prostredníctvom SMS v tvare KONIEC na číslo 7503 (cena za SMS je cena za odoslanie bežnej SMS správy podľa cenníku Vášho operátora), o čom je zákazník informovaný prostredníctvom bezplatnej SMS správy. Je dôležité dodržať za každých okolností presný tvar správy ako aj uviesť správne telefónne číslo. Nesprávny tvar správy alebo zle uvedené telefónne číslo znamená neúspešné ukončenie členstva. O ukončení Vášho členstva ste vždy informovaný prostredníctvom bezplatnej SMS, v ktorej je zreteľne uvedené, že došlo k prerušeniu Vášho členstva v klube.


KOĽKO MÔŽEME VYHRAŤ?
 

Výška možnej výhry v spotrebiteľskej súťaži organizovanej pre členov klubu NONSTOP ŠANCA je určovaná pre každé členské obdobie samostatne. Túto informáciu spravidla dostáva každý člen klubu aj pri aktivácii, resp. obnovovaní svojho členstva.


AKO SA DOZVIEM ČI SOM VYHRAL?
 

Každý vyžrebovaný účastník spotrebiteľskej súťaže organizovanej pre členov klubu NONSTOP ŠANCA je kontaktovaný telefonicky. Po správnom zodpovedaní otázky sa stáva výhercom ceny ktorá je mu oznámená v rámci telefonického kontaktu. Výherca je teda kontaktovaný telefonicky. Zoznam výhercov eviduje Organizátor súťaže.


VYHRAL SOM VO VAŠEJ ŠANCI, ALE EŠTE SOM NEDOSTAL VÝHRU.
 

Výhry sú zasielané šekovou poukážkou prostredníctvom doporučenej, alebo obyčajnej zásielky Slovenskej pošty. Po obdržaní šekovej poukážky, ktorá Vám príde v zalepenej obálke musíte ísť na poštu, kde Vám na základe tejto šekovej poukážky a identifikačného dokladu vyplatia výhru.


MÔŽE BYŤ MOJA VÝHRA VYPLATENÁ AJ NIEKOMU INÉMU?
 

Nie. Výhra môže byť vyplatená len osobe, ktorá je uvedená na šekovej poukážke. Výherca sa musí preukázať na pošte aj identifikačným dokladom.


MÁM DOPLŇUJÚCE OTÁZKY KU KLUBU NONSTOP ŠANCA, NA KOHO SA MÔŽEM OBRÁTIŤ?
 

Akékoľvek otázky, podnety, postrehy veľmi vítame. Najlepšie je poslať tieto otázky prostredníctvom elektronickej pošty (mailom) na adresu info(zavinac)nonstopsanca(bodka)sk. Pokiaľ to bude možné budeme na ne obratom reagovať. Na niektoré podnety budeme z dôvodu ich vyhodnotenia schopný reagovať v dlhšom časovom odstupe. Každému podnetu sa ale budeme určite osobne venovať. 

Vaša NONSTOP ŠANCA

Kontakt

ITV Production s.r.o.
Jelačičova 8
821 08 Bratislava

0850 111 506

© 2018 by ITV Production s.r.o.